Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ tư vấn và đặt hàng
Hotline: 0975.778.666  - 096 110 6868
Email: thietbi.vae@gmail.com

Hotline: 0961106868

Đặc điểm phân bố nắng tại Khu vực Nam Bộ có phù hợp với phát triển điện mặt trời ?

Lượt xem: 1427 Ngày đăng: 21/07/2017

Phân bố nắng trong vùng khá đồng đều, với khoảng 355/365 ngày có nắng, số ngày có nắng gần như tuyệt đối trong năm, số giờ nắng trung bình 2451,6 giờ/ năm cộng với nền nhiệt ổn định

Nam Bộ là vùng rất thuận lợi, tiềm năng lớn cho phát triển công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời.

Phân bố số giờ nắng giữa các tháng trong năm


Biểu đồ 3.43.
Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Nam Bộ


Biểu đồ 3.44.
Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Nam Bộ

Từ biểu đồ 3.43 và 3.44 trên, ta thấy vào các tháng mùa khô, số giờ nắng cao  có tháng lên tới 274,2 giờ (tháng 3/2010). Các tháng mùa mưa số giờ nắng thấp hơn, các tháng ít nắng nhất thường vào tháng 9 tháng 10 hàng năm thì cũng có tới hơn 100 giờ nắng.Các trạm thuộc đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trạm Mộc Hóa có số giờ nắng cao nhất, khoảng 2771,3 giờ/ năm.


Biểu đồ 4.45.
Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Mộc Hóa

Phân bố số giờ nắng giữa các tháng trong năm thuộc trạm Mộc Hóa chia ra làm hai phần rõ rệt theo mùa mưa và mùa khô (biểu đồ 4.45). Các tháng mùa khô có số giờ nắng cao có tháng cao nhất lên đến 286 giờ  (tháng 3/2010). Các tháng mùa mưa, số giờ nắng ít hơn, nhưng tháng ít nhất cũng có 166,2 giờ (tháng 10/2010), trung bình mỗi ngày cũng có tới hơn 5 giờ nắng.

           


Biểu đồ 3.46.
Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Cà Mau

Trong khi đó trạm có số giờ nắng ít nhất là trạm Cà Mau với 2019,1 giờ/ năm, phân bố nắng của trạm này cũng chia ra hai mùa rõ rệt (biểu đồ 3.46). Vào các tháng mùa mưa số giờ nắng ở tháng thấp nhất cũng có tới 81,6 giờ (tháng 10/2010), đủ thấy tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời trong vùng này.

Phân bố số giờ nắng giữa các trạm trong năm.


Biểu đồ 3.47.
Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Nam Bộ


Biểu đồ 3.48.
Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Nam Bộ

Từ biểu đồ 3.47 và 3.48 ta thấy, các trạm thuộc đài khu vực Nam Bộ có số giờ nắng tương đối đồng đều trong các năm thường dao động quanh mức 2000 - 2500 giờ/ năm. Hai trạm thường có số giờ nắng ít hơn là Tân Sơn Hòa và Cà Mau cũng có số giờ nắng khoảng trên dưới 2000 giờ/ năm.