Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ tư vấn và đặt hàng
Hotline: 0975.778.666  - 096 110 6868
Email: thietbi.vae@gmail.com

Hotline: 0961106868

Kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại Khu Công nghiệp Đa ngành 2 - thuộc Khu Kinh tế Nam Phú Yên đã đưa vào quy hoạch

Lượt xem: 2298 Ngày đăng: 02/11/2017

Trên cơ sở nghiên cứu cơ chế, chính sách của Nhà nước, định hướng phát triển năng lượng theo Quy hoạch điện lực quốc gia cũng như tiềm năng và điều kiện thực tế tại tỉnh Phú Yên, VIFA mong muốn được đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại địa bàn tỉnh.

1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 24/2012/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13; Luật đầu tư số 67/2014/QH13;
- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030;
- Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;
- Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

2. ĐỊA ĐIỂM ĐỀ XUẤT LẬP DỰ ÁN
- Trên cơ sở nghiên cứu cơ chế, chính sách của Nhà nước, định hướng phát triển năng lượng theo Quy hoạch điện lực quốc gia cũng như tiềm năng và điều kiện thực tế tại tỉnh Phú Yên, VIFA mong muốn được đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại địa bàn tỉnh.
- Chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực địa và làm việc với các chuyên gia về năng lượng mặt trời trong và ngoài nước để đánh giá tiềm năng kinh tế - kỹ thuật cho Dự án, do vậy Chúng tôi kính đề nghị vị trí để nghiên cứu lập Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại Khu Công nghiệp Đa ngành 2 - thuộc Khu Kinh tế Nam Phú Yên (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

 

3. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KỸ THUẬT

TIỀM NĂNG NLMT KHU VỰC DỰ ÁN
Khu vực dự án được xác định tại khu vực xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Dựa trên bản đồ GHI trung bình ngày lý thuyết của tỉnh Phú Yên, địa điểm đề xuất cho dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa rơi vào vùng có nguồn bức xạ mặt trời khá tốt, từ 4,9 đến 5,14 kWh/m2/ngày.(Bức xạ mặt trời tại vị trí thực hiện Dự án từ Meteonorm)


MeteoNorm thu thập, phân tích và tính toán các dữ liệu khí tượng phục vụ cho ứng dụng NLMT từ hơn 8.325 trạm khí tượng trên thế giới.
Trong giai đoạn lập hồ sơ bổ sung quy hoạch, dữ liệu từ Meteonorm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và được sử dụng trong tính toán.

4. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN 

Tên Dự án NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI ĐÔNG HÒA
Địa điểm Khu công nghiệp Đa ngành 2 - thuộc Khu Kinh tế Nam Phú Yên (xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên)
Quy mô đầu tư 49MWp /40.5 MW AC
Diện tích tổng thể 55 ha
Bức xạ mặt trời (GHI) 4.9-5.14 kWh/m²/day
Hiện trạng đất Ruộng lúa bằng phẳng (đã có quyết định của Chính phủ chuyển đổi sang đất phát triển công nghiệp)
Tổng số Module PMT 156.065 tấm, loại đa tinh thể, công suất 310Wp
Tổng số Inverter 60 bộ, loại Inverter trung tâm, công suất 680kVA
Cấp điện áp đấu nối 110kV
Điểm đấu nối đấu nối Tranzit vào đường dây 110kV Hòa Hiệp – Đèo Cả

 ------------------
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
Giám đốc dự án: Mr. Quý 0966 066 868

Thông tin đầy đủ về dự án quý khác có thể tải về từ file đính kèm phía dưới.

Download file tài liệu đính kèm download